Les finalitats de la Fundació

  • Ajudar a TENIR FILLS SANS a les persones que tenen dificultats per aconseguir-los.
  • Actuar com a COMPLEMENT DEL SISTEMA PÚBLIC DEL BENESTAR en l’atenció a la maternitat.
  • Promocionar l’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA a l’ámbit materno-infantil.
  • Realitzar tasques de DIVULGACIÓ DELS AVENÇOS que és produeixin en l’ámbit materno-infantil tant a nivel sanitari com educatiu i social.

On estem

Fundació Amic – Granollers
C/ Girona 52, 1a
08402, Granollers
938 611 110